โรงเรียนวัดบ้านมะเดื่อหวาน

หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-238355

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
 

building1 อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2510
building2 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
building3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2518
building4 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
building5 บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2560
building6 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
building7 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554