โรงเรียนวัดบ้านมะเดื่อหวาน

หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-238355

เป็นพ่อที่ดี ให้ลูกได้ ควรทำอย่างไร? เพียงทำตามคำแนะนำนี้

เป็นพ่อที่ดี ให้ลูกได้ ควรทำอย่างไร? เพียงทำตามคำแนะนำนี้

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมทําให้เกิดปัญหามากมายในด้านต่างๆ มันทําให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวสิ่งนี้นําไปสู่การหย่าร้างและพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวแม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาหากพ่อแม่ พฤติกรรมที่รับผิดชอบ และ ถูกต้อง แต่จะดีกว่าครอบครัวหากครอบครัวไม่แบ่งแยก และ มีความรักที่แน่นแฟ้นต่อกันเรามาแนะนําตัวเองกับ เป็นพ่อที่ดี

ปัญหาที่นําไปสู่ความล้มเหลวของชีวิตครอบครัวคือพฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูก หรือ แม้แต่พ่อแม่ที่อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันราวกับว่าเรานิสัยเสียและเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับครอบครัวเราจะไม่มีความสุขที่ได้พบคุณ การเป็นของซึ่งอาจนําไปสู่อาชญากรรม และ ความขัดแย้งในครอบครัวและถ้าคุณดูครอบครัวที่ดิ้นรนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําเช่นนั้น พฤติกรรมที่ไม่ดีของพ่อมักเป็นสาเหตุหลักของปัญหาเหล่านี้

และเมื่อพ่อที่เป็นเหมือนคนหาเลี้ยงสร้างปัญหามากกว่าการเลี้ยงดูครอบครัวโอกาสที่ครอบครัวจะแยกจากกันเนื่องจากความวุ่นวายของสมาชิกในครอบครัวนั้นมาก สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

7 เคล็ดลับในการ เป็นพ่อที่ดี

ไม่มีการล่วงละเมิด เพื่อให้คนอื่นเห็น

บางครั้งถ้าคุณแซง หรือ ไม่เหมาะสม แม้ว่าเราจะไม่คิดเกี่ยวกับมันก็สามารถเข้าใจผิด หรือ ก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพ่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น และ เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะปฏิบัติต่อเด็กอย่างเหมาะสมสําหรับอายุของเขา

ไม่มีสปอยเลอร์ ไม่มีตอนจบ

การเป็นพ่อที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําลายทุกอย่างเพื่อลูก ๆ ของเราสิ่งที่เราต้องรู้เพื่อรักษา และ อธิบายอย่างมีเการเป็นพ่อที่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกๆ ของเรา สิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้เพื่อเก็บมันไว้ และ อธิบายอย่างมีเหตุผล พวกเขาไม่ควรลงเอย หรือ ให้กําลังใจเด็กในทางที่ผิดเพราะมันสามารถทําร้ายเขาได้ทางอ้อม

การละเลยเด็ก

โดยพ่อ หรือ ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวในความดูแลของแม่ หรือ คนอื่นที่นอกเหนือจากการไร้ความรับผิดชอบในฐานะพ่อแล้วยังสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและ การสูญเสีย ความประมาทเลินเล่อต่อการทําร้ายเด็กเป็นความผิดตามมาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมาตรา 306 ถึง 308 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ไม่กดดันมากเกินไป

อย่างไรก็ตามความเข้มงวดเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามันรุนแรงเกินไปมันจะกลายเป็นข้อบังคับซึ่งอาจนําไปสู่การจําคุกของบุคคลนั่นคือเด็กที่ป่วย และ หดหู่จนสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และ จิตใจของเขา และ อาจทําให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาบางทีอาจเป็นการต่อต้านสังคม หรือ ทําอะไรด้วยตัวเองที่ขาดสิ่งเหล่านี้สําหรับโลกสมัยใหม่ นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากดังนั้นพ่อไม่ควรเข้มงวดกับลูก ๆ ของพวกเขามากเกินไป ปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระ และ มีโอกาสเติบโตตามธรรมชาติ และ ศักยภาพของพวกเขาจะดีขึ้นเท่านั้น

ฟังความคิดลูก

แม้ว่าการเป็นพ่อจะถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัว ใช้ความคิดของคุณเป็นกรอบอ้างอิงเท่านั้น เพราะพวกเขาอยู่ด้วยกันในครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเสียงและสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ แนะนําปัญหาครอบครัวได้ การเป็นพ่อที่ดีหมายถึงการให้โอกาส และ รับฟังความคิดเห็นของทั้งครอบครัวและทํางานร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี้

ไม่ใช้ความรุนแรง

พ่อต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้คุณสามารถแสดงออกได้อย่างมีสติในรูปแบบที่แตกต่างกัน แก้ปัญหาทั้งหมดด้วยความตระหนัก อย่าใช้อารมณ์ หรือ ความรุนแรงซึ่งสร้างความหวาดระแวงและความกลัวให้กับคนรอบข้างและนําไปสู่ปัญหาครอบครัวทําลายครอบครัว

ไม่ทำผิด หรือทำชั่วให้ลูกเห็น

ความชั่วร้ายมีหลายประเภทรวมถึงความมึนเมา การพนัน ยาเสพติด การเดทกับอันธพาล หรือ แม้แต่การเสพติดเป็นวิธีที่จะทําให้แย่ลงโดยการสร้างปัญหาให้กับคุณและครอบครัวของคุณแทบจะไม่มีปัญหาสําหรับคุณและครอบครัวของคุณ ความหลงใหลในสิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของพวกเขาเสื่อมโทรมและทําลายชีวิตครอบครัวดังนั้นโปรดระวัง

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ รับทำเว็บไซต์